ENGLISH INFO
    referencie

Distribúcia recyklačnej techniky

Referencie
Nožnice Alligator, balíkovače a sťahovače káblov sa predávajú viac ako 600 zákazníkom po celej Európe. Predáva sa množstvo jednotlivých komponentov v rôznych aplikáciách, napr.: triediče pre separáciu kovov v recyklácii plastov, rezače pre rôzne účely, napr. rezanie zmiešaného domáceho odpadu, drevo, papier, ostatné recyklované materiály i granulátory v recyklácii hliníka a lastov. Zákazníci môžu kedykoľvek odsúhlasiť prevádzkové demos alebo mať spracovaný skúšobný náklad na prevádzkových systémoch EUROPARTS
- Fotogaléria

Plastové výrobky sú vyrobené ekologickou technológiou - chránime tak životné prostredie