ENGLISH INFO
    katalog
Výroba plastových výrobkov

           Plastová dlažba                 Tento sortiment spočíva vo výrobe plastovej priemyselnej dlažby / obdobný typ zámkovej betónovej dlažby/, profilových plastových dosák , exterierových kvetináčov, palisád a oplotenia. Táto technológia je vo veľkej miere používaná na zahraničnom trhu , kde zaznamenáva neustály rozmach v oblasti použitia. Je výsledkom bezodpadového hospodárstva, spracovania recyklovaného odpadu, ktorý vzhľadom na svoju odolnosť, praktickosť a bezkonkurencie schopnosť ceny, voči iným materiálom. Plastové výrobky sú testované: Technickým a skúšobným ústavom stavebným -Technické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 1. časťTechnické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 2. časť, Technické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 3. časť,  Protokol o skúške č. 219/2005, Protokol o skúške č. 30/224/2005, Protokol o skúške č. 50/211S/08/05, VÚSAPL ,  Fyzikálno - mechanické oddelenie - Protokol o skúške č. 0319/2003 a Ústavom preventívnej a klinickej medicíny, Oddelenie toxikologického skríningu - Protokol o skúške č. E-2457/01. Všetky tieto atesty sú prístupné k nahliadnutiu priamo v spoločnosti EURORECYCLING, s.r.o., v Adamovských Kochanovciach alebo si ich môžte stiahnuť vo formáte pdf.


Káblová recyklácia

Káblová recyklácia sa uskutočnuje mletím a drvením káblov a následne separáciou Cu a plastového odpadu mokrou cestou. Naša firma mesačne prepracuje od 120 do 150 ton káblového odpadu. Spracovávame všetky druhy elektrických káblov, od najtenších počnúc až po najhrubšie to znamená, káble od výpočtovej techniky, až po silové a vysokonapäťové káble.  V súčasnej dobe stále hľadáme nových partnerov na dodávku káblov ku recyklácii.


Distribúcia recyklačnej techniky

Zaoberáme sa distribúciou, predajom a inštaláciou recyklačnej techniky a technológiami recyklácie odpadov. V súčasnom období sme výhradným zástupcom nemeckej firmy EUROPARTS GmbH, ktorá je svetovým lídrom vo vývoji a predaji systémov recyklačných technólógií. Náš sortiment: hydraulické lisy, hydraulické nožnice, odblankovacie stroje na káble, rôzne typy šrotovníkov na farebné kovy a Fe.


Katalyzátory

KatalyzátorVykupujeme použité katalyzátory z automobilov.                                                                                          Katalyzátory vykupujeme podľa druhu od 27 do 30 Eur za kus.


Plastové výrobky sú vyrobené ekologickou technológiou - chránime tak životné prostredie