ENGLISH INFO
    katalog

Hydraulicky fungujúce ručné rezače káblov

   

Ønevyhnutné pre demoličné a rozoberacie práce

Ørežú akýkoľvek druh káblov, rúr, plastové časti

Øodstráni výfuky, profily a nárazníky z áut na zoštrotovanie

Ødostupné sú špecializované rezacie nástroje, napríklad rozťahovače, nástroje pre pozdĺžne rezy na pláty, nástroje na rezanie oceľového plášťa v betóne

Ødodávka kompletne s energetickým zariadením a 5 až 10 m vysokotlakovými hydraulickými trubicami

 

 

 

Plastové výrobky sú vyrobené ekologickou technológiou - chránime tak životné prostredie