ENGLISH INFO
    katalog

Plastový granulátor G 300/400

Øvýkon                          15 kBatt
 
Øotáčky rotora             900 ot./min
 
Øpriemer rotora          300 mm
 
Ødĺžka rotora               385 mm
 
Øpočet rotor. nožov    3 ks
 
Øpočet stator. nožov  2 ks
 
Øveľkosť dier sita       podľa kvality motora štandard: 5 mm
 
Øhmotnosť                   550 kg
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ;
 
 
 
 
Plastové výrobky sú vyrobené ekologickou technológiou - chránime tak životné prostredie