ENGLISH INFO
    katalog

Výroba plastových výrobkov

           Plastová dlažba                 Tento sortiment spočíva vo výrobe plastovej priemyselnej dlažby / obdobný typ zámkovej betónovej dlažby/, profilových plastových dosák , exterierových kvetináčov, palisád a oplotenia. Táto technológia je vo veľkej miere používaná na zahraničnom trhu , kde zaznamenáva neustály rozmach v oblasti použitia. Je výsledkom bezodpadového hospodárstva, spracovania recyklovaného odpadu, ktorý vzhľadom na svoju odolnosť, praktickosť a bezkonkurencie schopnosť ceny, voči iným materiálom. Plastové výrobky sú testované: Technickým a skúšobným ústavom stavebným -Technické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 1. časťTechnické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 2. časť, Technické osvedčenie 0505D/03/0128/O/O04 - 3. časť,  Protokol o skúške č. 219/2005, Protokol o skúške č. 30/224/2005, Protokol o skúške č. 50/211S/08/05, VÚSAPL ,  Fyzikálno - mechanické oddelenie - Protokol o skúške č. 0319/2003 a Ústavom preventívnej a klinickej medicíny, Oddelenie toxikologického skríningu - Protokol o skúške č. E-2457/01. Všetky tieto atesty sú prístupné k nahliadnutiu priamo v spoločnosti EURORECYCLING, s.r.o., v Adamovských Kochanovciach alebo si ich môžte stiahnuť vo formáte pdf.


Plastové výrobky sú vyrobené ekologickou technológiou - chránime tak životné prostredie